aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności

blog

Badanie sprawozdania finansowego.

Dodano: 05 Września 2018

W imieniu Rady Nadzorczej Zarząd „TRANSGAZ” S. A. 21-512 Zalesie woj. lubelskie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2018r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o firmie.
  2. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,
  3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru handlowego, nr NIP.
  4. Przedstawiony sposób i termin badania (proponowane zakończenie badania 15 marca 2019r.)
  5. Warunki cenowe.
Preferowane są jednoosobowe podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

O wyborze uprawniony podmiot do badania sprawozdania finansowego zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty wyboru przez Radę Nadzorczą. „TRANSGAZ” S. A. zastrzega sobie swobodny wybór ofert, jak również odrzucenie ofert bez podania przyczyn. Bliższe informacje uzyskają Państwo pod numerami tel. 083/375-13-14, kom. 600-078-498, e-mail: transgaz@transgaz.pl
Oferty prosimy składać do dnia 15 października 2018r.