aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności

blog

Badanie sprawozdania finansowego.

Dodano: 22 Września 2020

W imieniu Rady Nadzorczej Zarząd „TRANSGAZ” S. A. 21-512 Zalesie woj. lubelskie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o firmie.
  2. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,
  3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru handlowego, nr NIP.
  4. Przedstawiony sposób i termin badania (proponowane zakończenie badania 31 marca 2021r.)
  5. Warunki cenowe.

O wyborze uprawniony podmiot do badania sprawozdania finansowego zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty wyboru przez Radę Nadzorczą. „TRANSGAZ” S. A. zastrzega sobie swobodny wybór ofert, jak również odrzucenie ofert bez podania przyczyn. Oferty prosimy składać korespondencyjnie na adres: Transgaz S.A. 21-512 Zalesie lub elektronicznie e-mail: transgaz@transgaz.pl
Oferty prosimy składać do dnia 16 października 2020r.