o nas

Kim jesteśmy, czym sie zajmujemy

Krótko...

Spółka Akcyjna TRANSGAZ została powołana do życia w roku 1997. Jej akcjonariuszami są firmy wchodzące w skład największych holdingów zajmujących się przerobem i handlem produktami LPG oraz jedna z czołowych firm spedycyjnych działająca na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, zarówno Europy wschodniej jak i zachodniej. Firma zajmuje się przeładunkiem szerokiej gamy gazów skroplonych takich jak: propan, butan, propan-butan, propylen, izobutan itp oraz wyrobów petrochemicznych wymagających podgrzania jak: parafiny, woski, gacze parafinowe, niektóre oleje. Zarówno siedziba jak i terminal przeładunkowy zlokalizowany jest w obszarze działania stacji PKP Małaszewicze (polsko-białoruskie przejście Małaszewicze-Brześć), przy drodze międzynarodowej E-30, w połowie odcinka Biała Podlaska-Terespol.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Terminal przeładunkowy jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem. Nasze dobowe możliwości przeładunkowe gazów przekraczają 800 ton przy przeładunku z cystern szerokotorowych do cystern normalnotorowych oraz ponad 600 ton do autocystern. Na terenie Terminala zainstalowane są 4 zbiorniki magazynowe gazu o łącznej pojemności 1000 m3. Bezolejowe kompresory renomowanych firm Corken i Blackmer pozwalają na jednoczesny przeładunek dwóch chemicznie odmiennych produktów, co stanowi o konkurencyjności naszego terminala w stosunku do innych tego typu. Ważnym atutem jest możliwość równoczesnego przeładunku gazów do cystern kolejowych i autocystern. Posiadamy również 2 instalacje do podgrzewania wyrobów petrochemicznych. Zdolności przeładunkowe przy przeładunku wyrobów wymagających podgrzania to ok. 150 ton na dobę. Do podgrzewania produktów w wagonach wykorzystujemy nowoczesną, ekologiczną technologię. Świadczymy również usługi ważenia wagonów kolejowych i samochodów. Terminal pracuje w ruchu ciągłym i jest w stanie przyjąć do 106 cystern szerokotorowych i 60 cystern normalnotorowych.

W roku 2002 wychodząc naprzeciw potrzebom naszych kontrahentów, zainstalowaliśmy zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności pięciuset metrów sześciennych oraz zbudowaliśmy drugie stanowisko tankowania autocystern. Wybudowaliśmy również nowoczesne zaplecze socjalno - techniczne.

W roku 2008 wybudowaliśmy stanowisko przeładunku wyrobów petrochemicznych wymagających podgrzania.

W roku 2010 zainstalowaliśmy 2 kolejne zbiorniki magazynowe gazu. Łączna pojemość zbiorników magazynowych to obecnie 1000 m3. Uruchomiliśmy również drugą instalację do podgrzewania wyrobów petrochemicznych (głownie parafin i gaczy) wymagających ogrzania przed przeładunkiem.

Nasi klienci mają możliwość skorzystania z usług laboratorium SGS, J.S. Hamilton Poland, Euroservice i innych w celu oceny jakości importowanego towaru. Naszych kontrahentów obsługuje profesjonalna, doświadczona kadra, a usługi przeładunkowe świadczymy całą dobę.

Gwarantujemy niskie ceny, wysoką jakość i terminowość usług.

Głównymi naszymi udziałowcami są: PKP CARGO Connect oraz Polski Gaz.

Aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności.

GALERIA

Zapraszamy do galerii

gwarantujemy niskie ceny, wysoką jakość i terminowość usług

Komunikacja z Akcjonariuszami

Na mocy Uchwały Nr 120/2020 Zarządu PKP CARGO CONNECT Sp. z o. o. z dnia 27 maja 2020 roku w składzie Rady Nadzorczej TRANSGAZ S.A. z siedzibą w Zalesiu zaszły zmiany polegające na odwołaniu Pana Michała Kamińskiego ze składu Rady Nadzorczej TRANSGAZ S.A. oraz powołaniu Pana Andrzeja Banucha w skład Rady Nadzorczej TRANSGAZ S.A. na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki Akcyjnej Transgaz w Zalesiu zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 09 lipca 2020 w siedzibie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. przy ul. Leszno 12 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Transgaz SA, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich Akcjonariuszy Transgaz S.A. do złożenia dokumentów akcji w sekretariacie biura Transgaz S.A. 21-512 Zalesie, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Pełna treść ogłoszenia

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

dane kontaktowe

  • Adres: Transgaz S.A. Terminal Gazów Skroplonych, 21-512 Zalesie
  • Tel./fax. +48 83 374-15-37, 374-15-38, fax: +48 22 492-81-81
  • tel. plus gsm 83 375 13 04, 83 375 13 14
  • tel. kom. +48 600 078 499
  • E-mail: transgaz@transgaz.pl
  • Kapitał zakładowy: 6 000 000 zł. W całości wpłacony.

  • NIP: 537-19-27-834 Regon: 030211512