aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności

blog

Ogłoszenie - zmiana ustawy.

Dodano: 05 grudnia 2016

TRANSGAZ S.A. informuje, że Spółka stosownie do postanowień art. 24 ust.4, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1165), w dniu 2 grudnia 2016 r. złożyła Naczelnikowi Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1 Ustawy 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z póź. zm.,) w formie określonej w art. 38a ust.3 pkt.1 ww. ustawy, tj.: Gwarancji Bankowej. Tym samym posiadana przez Spółkę koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych nr WPC/184/18688/W/1/2010/MJ zachowuje swoją ważność. W związku z powyższym nasza spółka zachowa dotychczasowy zakres usług, jednocześnie pozostając w gronie niewielu firm branży LPG posiadających taką koncesję.