aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności

blog

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Minął rok od modernizacji sieci przeciwpożarowej na Terminalu Transgaz. Rozbudowie poddaliśmy pompownię pożarową, zbiorniki wody oraz sieć hydrantową i zraszaczową. W przeciągu roku od rozbudowy nieustannie gruntownie testowaliśmy wszystkie nowe i funkcjonujące wcześniej instalacje i urządzenia. Były one poddawane szczegółowym przeglądom kontrolnym i okresowym badaniom, a to po to, by mieć pewność, że nas w razie potrzeby nie zawiodą. Świadomi konieczności odpowiedniej wiedzy praktycznej przeprowadziliśmy szkolenia pracowników oraz ćwiczenia wewnętrzne. Potwierdziły one niezawodność urządzeń i zastosowanych rozwiązań. Ponadto trzykrotnie w tym okresie gościliśmy na Terminalu drużyny z najbliższych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z Małaszewicz i Białej Podlaskiej, podczas których zapoznano drużyny z zakładem, rozmieszczeniem głównych obiektów technologicznych, układem dróg pożarowych i rozmieszczeniem sprzętu ppoż. Drużyny sprawdziły czas i warunki dojazdu do terminala dwoma możliwymi dojazdami.
Możemy z dumą poinformować, że powyżej opisane działania zakończyły się sukcesem. Ludzie oraz urządzenia nie zawiedli i wprawdzie tylko podczas testów i ćwiczeń (oby tak pozostało!) wszystko zadziałało na medal.
Bezpieczeństwo przede wszystkim!