aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności

Zarząd TRANSGAZ S.A., odnosząc się do wystąpienia medialnego Posłów Koalicji Obywatelskiej, Pani Urszuli Zielińskiej oraz Pana Pawła Poncyliusza, z dnia 12 kwietnia 2023 r., na temat importu gazu LPG pochodzenia rosyjskiego, oświadcza że zawarte w tym wystąpieniu treści i sformułowania są nieprawdziwe i krzywdzące zarówno dla Spółki, Pracowników jak też jej Akcjonariuszy.

Atak ww. Parlamentarzystów sugeruje nieprawdę jakoby Transgaz S.A. był uczestnikiem rynku gazowego jako importer gazu płynnego, a tym samym wystąpienie to wprowadza opinię publiczną, w błąd gdyż Spółka zarówno nie importuje, jak również nie sprzedaje gazu LPG i nie czerpie tym samym z tego tytułu korzyści. Terminal jedynie świadczy usługi logistyczne przeładunku dla dystrybutorów i hurtowników obecnych na rynku LPG.

Transgaz S.A., jako spółka zależna PKP CARGO CONNECT sp. z o. o., zarządza terminalem kolejowym, wyspecjalizowanym w przeładunkach gazów skroplonych oraz wyrobów petrochemicznych wymagających podgrzania. Terminal Spółki działa na rynku usług logistycznych od ponad 25 lat, świadcząc usługi dla największych Klientów krajowych oraz międzynarodowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Transgaz S.A. przestrzega obowiązującego prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego, w tym sankcji nakładanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz Unię Europejską na Białoruś i Federację Rosyjską w związku z agresją zbrojną na Ukrainę. Dotyczy to również sankcji nakładanych na konkretne osoby i podmioty. Tym samym działalność gospodarcza prowadzona przez Transgaz S.A. jest zgodna z obowiązującym prawem i ustanowionymi ograniczeniami w obrocie gospodarczym.

Równocześnie Zarząd TRANSGAZ S.A. wyraża głębokie ubolewanie z powodu niesprawiedliwej wojny wywołanej przez Federację Rosyjską w Ukrainie. Ponadto podkreślić należy, iż na skutek działań wojennych doszło do przerwania dotychczasowych łańcuchów dostaw gazu płynnego do Ukrainy i TRANSGAZ S.A. w ramach prowadzonej działalności uczestniczy w odtworzeniu łańcuchów dostaw gazów na Ukrainę z wykorzystaniem posiadanego Terminala zlokalizowanego na styku systemu normalnotorowego (europejskiego) z szerokotorowym (wschodnim).