aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności

blog

Poszukujemy pracownika

Dodano: 13 lipca 2021

Firma Transgaz S.A. z siedzibą w Zalesiu poszukuje: specjalisty ds. technicznych i utrzymania automatyki do zakładu dużego ryzyka.
Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie utrzymania w sprawności technicznej obiektów, instalacji i urządzeń technicznych Spółki oraz posiadanych systemów bezpieczeństwa.
 • Doskonalenie procesów technicznych oraz procedur z zakresu utrzymania ciągłości działania
 • Sporządzanie terminarza planowanych badań i przeglądów obiektów, instalacji, maszyn i urządzeń oraz dbałość nad ich prawidłową realizacją.
 • Współorganizacja prac związanych z naprawami bieżącymi, remontami oraz usuwaniem skutków awarii oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Nadzór, gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej związanej z funkcjonowaniem infrastruktury Spółki i obiektów inżynieryjnych.
 • Wnioskowanie o zapewnienie materiałów, części zamiennych, mediów niezbędnych do realizacji procesu przeładunkowego.
 • Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony p.poż oraz nadzór nad terminowością dokonywanych okresowo przeglądów:
 • urządzeń z zakresu zabezpieczenia technicznego terminala,
 • sprzętu gaśniczego,
 • sieci wodnej przeciwpożarowej,
 • instalacji odgromowej
 • Uczestnictwo w odbiorach technicznych urządzeń nowych oraz po modernizacji, remoncie, lub rozbudowie terminala.
 • Wsparcie w zakresie systemów IT, aplikacji i systemów informatycznych wspierających ciągłość działania.
 • Monitorowanie poprawności działania systemów informatycznych i sieci komputerowej.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury sieciowej
 • Wsparcie dla użytkowników oraz koordynacja obsługi serwisowej i zakupu sprzętu w zakresie infrastruktury i systemów.
 • Wspieranie procesów odpowiedzialnych za utrzymanie systemów i ciągłości działania, pomoc techniczna, pomoc dla pozostałych pracowników Spółki zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
 • Tworzenie dokumentacji i specyfikacji technicznych.
 • Planowanie, analizowanie i formułowanie rozwiązań w zakresie stwierdzonych problemów i usterek.
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi przy realizacji powierzonych zadań.
 • Opracowanie raportów, sprawozdań oraz analiz na potrzeby toczących się postępowań administracyjnych, kontroli audytów itp. oraz na potrzeby wewnętrzne z obszaru działalności spraw technicznych i bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie dokumentacji i planowanie realizowanych zadań.
 • Współpraca z dostawcami oraz obsługa / realizacja procedur zakupowych.
 • Analiza ofert i sporządzanie szczegółowych opisów przychodzących zamówień.
 • Udział w pracach zespołów i grup roboczych.
 • Pełnienie dyżuru w zakresie gotowości technicznej.

 • Preferowane wykształcenie:
 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne (preferowane wyższe z zakresu elektroniki, , mechaniki, automatyki przemysłowej, informatyki lub pożarnictwa).

 • Doświadczenie/ Umiejętności:
 • Wymagane kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Odpowiedzialność i zadaniowość.
 • Mile widziane uprawnienia SEP do 1kv.
 • Praca pod presją czasu.
 • Komunikatywność i gotowość do pracy w zespole.
 • Znajomość przepisów i wymagań dotyczących zakładu dużego ryzyka będzie dodatkowym atutem.
 • Uprawnienia z zakresu RID, ADR, szkolenia P. Poż będą dodatkowym atutem.
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania terminala przeładunkowego gazów skroplonych.

 • Firma oferuje:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • System premiowy uzależniony od osiągniętych wyników i zaangażowania.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.
 • Umowa o pracę na pełny etat.
CV wraz z listami motywacyjnymi prosimy wysyłać na adres kontakt@transgaz.pl. Jednocześnie informujemy Państwa, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Rekrutacja trwa do 31.07.2021 r. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Transgaz S.A. zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Transgaz S.A.Terminal Gazów Skroplonych z siedzibą w Zalesiu, 21-512 Zalesie, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Transgaz S.A. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Transgaz S.A. Terminal Gazów Skroplonych, 21-512 Zalesie.

Oryginał ogłoszenia (pdf)