aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności

blog

Ćwiczenia PSP na Terminalu

Dodano: 27 października 2021

W dniu 26 października 2021 na terenie Terminala odbyły się Ćwiczenia Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego.
Scenariusz zakładał uszkodzenie i rozerwanie węża przeładunkowego odczas przeładunku gazu z cystern szerokotorowych do normalnotorowych. W wyniku uszkodzenia dochodzi do wycieku gazu i utworzenia chmury wybuchowej. Chmura gazowa rozprzestrzenia się poza zakład, na sąsiadujący teren leśny, gdzie następuje jej zapłon. Pracownik nadzorujący przeładunek uruchamia instalację zraszaczową. W wyniku poparzenia nie jest w stanie o własnych siłach opuścić miejsca wypadku. Powiadomiona zostaje Straż Pożarna.
Możemy z dumą poinformować, że działania zakończyły się sukcesem. Ludzie oraz urządzenia nie zawiedli i wszystko zadziałało na medal.
Zapraszamy do GALERII