aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności

blog

Ogłoszenie - badanie sprawozdania finansowego.

Dodano: 28 padziernika 2016

W imieniu Rady Nadzorczej Zarząd „TRANSGAZ” S. A. 21-512 Zalesie woj. lubelskie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016r.

Oferta powinna zawierać:

  • Informacje o firmie.
  • Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego.
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru handlowego, nr NIP.
  • Przedstawiony sposób i termin badania (proponowane zakończenie badania 15 marca 2017r.)
  • Warunki cenowe.
Preferowane są jednoosobowe podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.
O wyborze uprawniony podmiot do badania sprawozdania finansowego zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty wyboru przez Radę Nadzorczą. „TRANSGAZ” S. A. zastrzega sobie swobodny wybór ofert, jak również odrzucenie ofert bez podania przyczyn. Bliższych informacji udziela Specjalista ds. Finansowych tel. 083/375-13-14, kom. 600-078-503, e-mail: transgaz@transgaz.pl