o nas

Kim jesteśmy, czym sie zajmujemy

Krótko...

Spółka Akcyjna TRANSGAZ została powołana do życia w roku 1997. Jej akcjonariuszami są firmy wchodzące w skład największych holdingów zajmujących się przerobem i handlem produktami LPG oraz jedna z czołowych firm spedycyjnych działająca na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, zarówno Europy wschodniej jak i zachodniej. Firma zajmuje się przeładunkiem szerokiej gamy gazów skroplonych takich jak: propan, butan, propan-butan, propylen, izobutan itp oraz wyrobów petrochemicznych wymagających podgrzania jak: parafiny, woski, gacze parafinowe, niektóre oleje. Zarówno siedziba jak i terminal przeładunkowy zlokalizowany jest w obszarze działania stacji PKP Małaszewicze (polsko-białoruskie przejście Małaszewicze-Brześć), przy drodze międzynarodowej E-30, w połowie odcinka Biała Podlaska-Terespol.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Terminal przeładunkowy jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem. Nasze dobowe możliwości przeładunkowe gazów przekraczają 800 ton przy przeładunku z cystern szerokotorowych do cystern normalnotorowych oraz ponad 600 ton do autocystern. Na terenie Terminala zainstalowane są 4 zbiorniki magazynowe gazu o łącznej pojemności 1000 m3. Bezolejowe kompresory renomowanych firm Corken i Blackmer pozwalają na jednoczesny przeładunek dwóch chemicznie odmiennych produktów, co stanowi o konkurencyjności naszego terminala w stosunku do innych tego typu. Ważnym atutem jest możliwość równoczesnego przeładunku gazów do cystern kolejowych i autocystern. Posiadamy również 2 instalacje do podgrzewania wyrobów petrochemicznych. Zdolności przeładunkowe przy przeładunku wyrobów wymagających podgrzania to ok. 150 ton na dobę. Do podgrzewania produktów w wagonach wykorzystujemy nowoczesną, ekologiczną technologię. Świadczymy również usługi ważenia wagonów kolejowych i samochodów. Terminal pracuje w ruchu ciągłym i jest w stanie przyjąć do 106 cystern szerokotorowych i 60 cystern normalnotorowych.

W roku 2002 wychodząc naprzeciw potrzebom naszych kontrahentów, zainstalowaliśmy zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności pięciuset metrów sześciennych oraz zbudowaliśmy drugie stanowisko tankowania autocystern. Wybudowaliśmy również nowoczesne zaplecze socjalno - techniczne.

W roku 2008 wybudowaliśmy stanowisko przeładunku wyrobów petrochemicznych wymagających podgrzania.

W roku 2010 zainstalowaliśmy 2 kolejne zbiorniki magazynowe gazu. Łączna pojemość zbiorników magazynowych to obecnie 1000 m3. Uruchomiliśmy również drugą instalację do podgrzewania wyrobów petrochemicznych (głownie parafin i gaczy) wymagających ogrzania przed przeładunkiem.

Nasi klienci mają możliwość skorzystania z usług laboratorium SGS, J.S. Hamilton Poland, Euroservice i innych w celu oceny jakości importowanego towaru. Naszych kontrahentów obsługuje profesjonalna, doświadczona kadra, a usługi przeładunkowe świadczymy całą dobę.

Gwarantujemy niskie ceny, wysoką jakość i terminowość usług.

Głównymi naszymi udziałowcami są: PKP CARGO Connect oraz Polski Gaz.

Aktualności

Najnowsze wydarzenia i aktualności.

GALERIA

Zapraszamy do galerii

gwarantujemy niskie ceny, wysoką jakość i terminowość usług

ZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE AKCJONARIUSZY TRANSGAZ S.A. w dniu 28.05.2024 r.
Zarząd TRANSGAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zalesiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061159, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się 28 maja 2024 r., o godzinie 14:00, w Warszawie przy ul. Leszno 12. Z porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można zapoznać się klikając w niniejszy link.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE AKCJONARIUSZY TRANSGAZ S.A. w dniu 10.10.2023 r.
Zarząd TRANSGAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zalesiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061159, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się 10 października 2023 r., o godzinie 13:00, w Warszawie przy ul. Leszno 12. Z porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można zapoznać się klikając w niniejszy link.

ZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE AKCJONARIUSZY TRANSGAZ S.A. w dniu 29.06.2023 r.
Zarząd TRANSGAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zalesiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061159, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się 29 czerwca 2023 r., o godzinie 13:00, w Warszawie przy ul. Leszno 12. Z porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można zapoznać się klikając w niniejszy link.

ZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE AKCJONARIUSZY TRANSGAZ S.A. w dniu 20.07.2022 r.
Zarząd TRANSGAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zalesiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061159, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się 20 lipca 2022 r., o godzinie 13:00 w Warszawie przy ul. Leszno 12. Z porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można zapoznać się klikając w niniejszy link.

ZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE TRANSGAZ S.A. w dniu 30.06.2021 r.
Zarząd TRANSGAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zalesiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061159, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r., w siedzibie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. przy ul. Leszno 12 w Warszawie, początek obrad o godzinie 11:00. Z porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Transgaz S.A można zapoznać się klikając w niniejszy link.

Na mocy Uchwały Nr 120/2020 Zarządu PKP CARGO CONNECT Sp. z o. o. z dnia 27 maja 2020 roku w składzie Rady Nadzorczej TRANSGAZ S.A. z siedzibą w Zalesiu zaszły zmiany polegające na odwołaniu Pana Michała Kamińskiego ze składu Rady Nadzorczej TRANSGAZ S.A. oraz powołaniu Pana Andrzeja Banucha w skład Rady Nadzorczej TRANSGAZ S.A. na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki Akcyjnej Transgaz w Zalesiu zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 09 lipca 2020 w siedzibie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. przy ul. Leszno 12 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia

Zarząd Spółki Akcyjnej Transgaz w Zalesiu zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 w siedzibie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. przy ul. Leszno 12 w Warszawie o godzinie 11:00. Pełna treść ogłoszenia

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

dane kontaktowe

  • Adres: Transgaz S.A. Terminal Gazów Skroplonych, 21-512 Zalesie
  • tel. +48 83 375 13 04, 83 375 13 14
  • tel. +48 83 374-15-37, 374-15-38
  • tel. kom. +48 600 078 499
  • E-mail: transgaz@transgaz.pl
  • Kapitał zakładowy: 6 000 000 zł. W całości wpłacony.

  • NIP: 537-19-27-834 Regon: 030211512